Latest Post

Kiteboarding Ulcinj 2012

Gale­rija 533 fotk iz Črne gore: Boka Kotor­ska, otok Ada Bojana. Veliko vro­čega sonca in peska, hla­dnega morja in reke, z vese­ljem in z veliko lju­be­zni! S traj­ekta med Kame­nari in Lep­tane, v Boki Kotorski